Broń

 

 Podstawy Jo - 36 podstawowych kata

Kesa Tsuki Shomen
1. Kesa Uchi # 1
2. Kesa Uchi # 2
3. Maki Otoshi
4. Kaete Uchi Otoshi
5. Junte Uchi Otoshi
6. Kaeshi Uchi Otoshi #1 # 2
7. Kaiten Uchi Otoshi # 1
8. Kaiten Uchi Otoshi # 2
9. Otoshi Tsuki # 1
10. Otoshi Tsuki # 2
11. Otoshi Tsuki # 3
12. Otoshi Tsuki # 4
1. Choku Tsuki
2. Kaeshi Tsuki
3. Harai Tsuki
4. Maki Otoshi # 1# 2
5. Kaeshi Uchi Otoshi # 1
6. Kaeshi Uchi Otoshi # 2
7. Maki Uchi Otoshi # 1 # 2
8. Kesa Uchi #1 # 2 #3
9. Otoshi Tsuki # 1
10. Otoshi Tsuki # 2
11. Kaiten Uchi Otoshi #1 #2
12. Katate Uchi
1. Nagashi Uchi
2. Harai Uchi Otoshi
3. Kaeshi Tsuki #1 # 2 # 3
4. Maki Otoshi # 1
5. Maki Otoshi # 2
6. Jumonji Suri Otoshi # 1
7. Jumonji Suri Otoshi # 2
8. Otoshi Tsuki # 1
9. Otoshi Tsuki # 2
10. Otoshi Tsuki # 3
11. Kaiten Uchi Otoshi # 1# 2
12. Kesa Uchi # 1 # 2 # 3


 Iai Batto Ho

Shoden (poziom podstawowy) Shindo Munen Ryu (Tachi)

1. Shohatto
2. Sato
3. Uto
4. Atarito
5. Inyo Shintai
6. Ryuto
7. Junto
8. Gyakuto
9. Seichuto
10. Koranto
11. Gyakute Inyo Shintai
12. Batto

1. Iwanami
2 .Ukifune Geashi
3. Naorashi Geashi
4. Utsusemi
5. Matsukaze
6. Zangetsu Hidari
7. Zangetsu Migi
8. Doto Geashi
9. Raito Geashi
10. Yoto
11. Into
12. Inazuma Geashi

 

Bokken - podstawowe kata i ćwiczenia

Shiho giri

8 kata

Kumi tachi


Ichi no Tachi
Ni no Tachi
San no Tachi
Yon no Tachi
Go no Tachi
Ki Musubi no Tachi

Kiri otoshiYodan
Chudan
Gedan

Kiri kaeshi
Nagashi uchi
Suri otoshi
Maki uchi otoshi
Suri age 

 

 

 

 
Witaj na forum Wrocławskiej Sekcji Aikido
więcej

Informacje o Nas prosto do Twojej skrzynki e-mail