Ceremoniał

 

Ceremoniał rozpoczęcia i zakończenia zajęć

Dojo to nazwa miejsca, gdzie ćwiczy się Aikido. Nazwa ta stosowana jest we wszystkich japońskich sztukach walki. Pochodzi ona z Buddyzmu, gdzie oznaczała salę, w której mnisi medytowali i ćwiczyli się w koncentracji. Dla nas, którzy najczęściej wynajmujemy sale do ćwiczeń, dojo oznacza tylko salę z matą, jednak w ośrodkach większych nazwa ta odnosi się także do obiektów towarzyszących (biuro, szatnie, prysznice).
Powierzchnia na której ćwiczymy pokryta jest tatami - materacami.

Najważniejsza część dojo to kamiza - to miejsce zarezerwowane dla instruktorów i gości prowadzących zajęcia. Wisi tu najczęściej portret O`Sensei Morihei Ueshiba i/lub kaligrafia najczęściej słowa Aikido (gaku) Naprzeciw kamiza znajduje się shimoza (niższe miejsce). Jest ono przeznaczone dla ćwiczących. Tradycyjnie, najbardziej zaawansowani siedzą po lewej stronie kamiza, zwanej joseki - ważniejszą stroną. Po przeciwnej stronie znajduje się niższa strona - shimoseki.

Przy rozpoczęciu zajęć studenci siadają w rzędzie. W wielu dojo w chwili, kiedy nauczyciel wchodzi do sali siedzą już w pozycji seiza gotowi do zajęć. Zajęcia rozpoczyna medytacja. Po komendzie prowadzącego (może to być między innymi: "O`Sensei rei!", "Shomen rei!", "Rei!") wszyscy wykonują ukłon w stronę portretu O`Sensei lub kaligrafii Aikido (gaku). Jeżeli zajęcia prowadzi dwóch instruktorów, teraz następuje ich wzajemny ukłon. Zwyczaj każe osobie o mniejszym doświadczeniu lub stopniu rozpocząć ukłon jako pierwszej i zakończyć jako drugiej. Teraz następuje ukłon grupy i prowadzącego - tu też obowiązuje podobna zasada - uczniowie rozpoczynają ukłon i kończą go po instruktorze. Bardzo często używa się w czasie tego ukłonu formuły: "Onegai shimasu!", - która oznacza prośbę o wspólną pracę.

Zakończenie zajęć ma  przebieg podobny do poprzedniego. Po chwili medytacji na komendę prowadzącego studenci wykonują ukłon w stronę portretu a następnie ukłonem dziękują prowadzącemu. W tym przypadku często stosuje się formułę "Arigato!"  lub "Arigato gozai masta!", - które oznaczają kolejno: dziękuję lub dziękuję bardzo. Na komendę: "Kiritsu!" wszyscy wstają do pozycji stojącej. Tutaj następuje kolejny ukłon. Jeśli zajęcia prowadzi instruktor o wysokim stopniu, lub jest to w zwyczaju dojo, wszyscy pozostają w seiza (pozycja siedząca), aż prowadzący nie zejdzie z maty i nie pozwoli studentom wstać. W niektórych dojo istnieje ponadto zwyczaj dziękowania osobom, z którymi ćwiczyło się podczas zajęć. Następuje to bezpośrednio po ceremoniale zakończenia zajęć i najczęściej wykorzystuje się ukłon w pozycji niskiej (suwari waza).

Zajęcia

W czasie treningu ćwiczących obowiązuje cisza. Rozmowy i przerywanie ćwiczeń bez powodu uznaje się za wyraz braku szacunku do cudzej i własnej pracy. Jeśli ćwiczącego poprawia instruktor nie powinno dochodzić do dyskusji, a raczej przyjęcia przez ucznia uwag nauczyciela w ciszy. W tym wypadku ważne jest podziękowanie za uwagi ukłonem.

Podczas prezentacji uczniów obowiązuje pozycja seiza (w wielu dojo dopuszcza się tzw. siad turecki, lub pozycję stojącą, w innych obowiązuje jedynie poprawne seiza). Najczęściej uczniowie siadają w półkolu wokół prezentującego technikę instruktora, tak, aby nikt z nich nie siadł plecami w stronę kamiza. Niedopuszczalne jest dyskutowanie z prowadzącym.

Ćwiczenie z partnerem zaczynamy i kończymy ukłonem, któremu towarzyszą kolejno - formuły: "Onegai shimasu!" i "Arigato!"

Broń

Najczęściej dojo ma wyznaczone miejsce, gdzie studenci pozostawiają jo (długi drewniany kij), bokken (drewniana imitacja japońskiego miecza) i tanto (drewniany nóż). Często są one pozostawiane na specjalnych stojakach.

Jeśli studenci przynoszą broń w pokrowcach, te na czas zajęć powinny być rozwiązane, a broń gotowa do wyjęcia. Konkretne zasady traktowania jo i bokken regulują tradycje konkretnych dojo, jednak przyjmuje się, że bokken należy traktować jak katana (ostry miecz) i na przykład leżący na macie nie powinien być skierowany ostrzem w stronę kamiza.


Regulamin dojo
 • Na zajęcia przychodź co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem.
 • Do dojo wchodź w klapkach
 • Przy wejściu i wyjściu z dojo wykonaj prawidłowy ukłon (rei), to samo dotyczy wejścia i zejścia z maty (tatami)
 • Jeśli się spóźniłeś usiądź w rogu tatami i poczekaj, aż instruktor pozwoli ci dołączyć do grupy
 • Jeśli oglądasz zajęcia - siedź prosto i w ciszy
 • Za czystość dojo odpowiadasz na równi z bardziej zaawansowanymi.
 • Długie włosy powinny być związane, paznokcie czyste i krótko obcięte
 • Dbaj o higiene osobistą - ćwicz z czystymi rękami i stopami, pierz keikogi conajmniej raz na tydzień.
 • Ozdoby - pierścionki, obrączki, kolczyki, zegarki itp. na czas zajęć powinny być zdjęte.
 • Picie alkoholu i palenie papierosów przed zajęciami jest niedopuszczalne
 • Leżenie, picie, jedzenie i żucie gumy na macie jest niedopuszczalne
 • Nigdy nie siedź plecami w stronę portretu O`Sensei
 • Wykonuj polecenia instruktora bez dyskusji!
 • W czasie zajęć zachowaj ciszę
 • W czasie prezentacji siedź prosto w seiza
 • Ćwiczenie z partnerem zaczynaj i kończ ukłonem.
 • Ćwicząc z partnerem jesteś za niego odpowiedzialny!
 • Staraj się ćwiczyć z bardziej zaawansowanymi
 • Z zajęć na zajęcia wymagaj od siebie coraz więcej
 • Bądź cierpliwy - w Aikido efekty przychodzą powoli


 

 

 

 

 
Witaj na forum Wrocławskiej Sekcji Aikido
więcej

Informacje o Nas prosto do Twojej skrzynki e-mail